Hygienické opatrenia – tipy

Publikované: 30. 3. 2020

S ohľadom na rýchle šírenie sa koronavírusu vo svete, Úrad vlády SR prijal mnohé opatrenia na spomalenie šírenia nákazy, ktoré sa dotkli či veľkých, stredných alebo malých podnikov na celom území SR. Firmy sú nútené zavádzať mnohé hygienické opatrenia, ktoré sú však mnohokrát ešte prísnejšie ako tie nariadené vládou SR. Robia tak dobrovoľne, s cieľom čo najlepšie ochrániť zdravie svojich zamestnancov. Prinášame vám tipy na rôzne hygienické opatrenia doposiaľ prijatých firmami, z ktorých sa môžete nechať inšpirovať či poučiť:

 • Stop podávania rúk.                                                    
 • Pozastavenie / zrušenie všetkých služobných ciest, a to nielen mimo SR ale aj v rámci krajiny. Mnoho stretnutí sa dá nahradiť tele- alebo videokonferenciami.
 • Pozastavenie verejných školení, ktoré sa však netýka e-learning školení.
 • Pre interné školenia, porady a workshopy zvolenie vhodného prostredia /miestnosti tak, aby bolo možné zabezpečiť základné hygienické pravidlá.
 • Obmedzenie alebo úplné zakázanie návštev a nahradenie komunikácie a jednaní na tele- alebo videokonferencie.  V prípade nutnosti osobnej návštevy predchádzajúce schválenie konateľom spoločnosti.
 • Zvýšený dôraz na hygienu a to najmä:
  • zvýšená frekvencia umývania toaliet, spŕch, šatní, jedálne,
  • dezinfekcia kancelárií, šatní a iných spoločných priestorov hmlou s dvojtýždňovým účinkom,
  • pravidelná dezinfekcia miest častého dotyku, ako sú kľučky, vypínače, madlá, vodovodné batérie, kávomaty a pod.,
  • odmontovanie vstupných dverí z denných miestností a iných, kde je to možné, aby sa zamedzilo dotýkaniu sa kľučiek,
  • dezinfekcia služobných vozidiel ozónom.
 • Ohradenie recepčného pultu plexisklom.
 • Povinnosť nosiť rúšku nepretržite.
 • Zákaz používania respirátorov s ventilom okrem exponovaných skupín, ako pracovníci SBS, sekretariátu, príjmu, skladu, handlingu, expedície a pod.
 • Vykonanie kontroly telesnej teploty každej osobe vstupujúcej do priestorov spoločnosti. Pri nameraní hodnoty 37,0⁰C a viac poslanie takejto osoby domov a odporúčanie telefonicky skonzultovať svoj zdravotný stav so svojim všeobecným lekárom.
 • Odporúčanie využívať vlastnú dopravu do zamestnania a obmedziť hromadnú dopravu.
 • Úprava času / skrátenie pracovných zmien, aby sa zamestnanci jednotlivých zmien nestretli v šatniach, ale prestriedali sa po menších skupinách v presne vymedzených časoch.
 • Dočasný zákaz sprchovania sa v práci.
 • Zmena rozmiestnenia stolov a stoličiek v priestoroch jedálne, denných miestností a zasadacích miestností, aby boli dodržané hygienické pravidlá a bezpečné vzdialenosti medzi zamestnancami. Úprava harmonogramu prestávok, aby boli minimalizované skupiny zamestnancov aj časy strávené v jedálni a denných miestnostiach.
 • Zákaz nosenia šperkov do práce / odporúčanie šperky do práce nenosiť.
 • Vykonávanie testov na prítomnosť alkoholu jednorazovým testom. Iba v prípade pozitívneho výsledku tohto testu jeho overenie kalibrovaným alkoholtesterom.
 • Rozšírenie miesta vyhradeného na fajčenie a jeho označenie tak, aby medzi zamestnancami boli dodržané odstupové vzdialenosti 2 m počas fajčenia, prípadne úplný zákaz fajčenia.
 • Povinnosť nosenia si firemný notebooku a/alebo firemného mobilu každý deň domov, aby bola zamestnancom bola umožnená Home Office v prípade, keby museli ostať v domácej karanténe.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *