Komunikácia s úradmi

Ako a s kým efektívne komunikovať

Infolinky Covid 19

30. 3. 2020

RÚVZ so sídlom v Martine: 0910 770 7540910 187 7540910 185 754421 434 012 911 Infolinky Žilinského samosprávneho kraja: 0915

Oficiálne informácie z vládnych, štátnych organizácií a úradov TU:

30. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/ Overené fakty o stave, prevencii a boji s koronavírusom na Slovensku: https://www.korona.gov.sk/ Regionálny úrad verejného